Izbor nakita bez obzira na vrstu, hronološki poredjano